PŁOCKIE ŻEGLARSKIE GRAND PRIX

jest corocznym cyklem regat rozgrywanych na wodach Zalewu Włocławskiego organizowanych przez kluby, stowarzyszenia i sekcje żeglarskie zrzeszone w Płockim Okręgowym Związku Żeglarskim.

 

 

 

Regulamin PŻGPZW dostępny jest tutaj.

Celem prowadzenia klasyfikacji PŻGP jest wyłonienie najlepiej żeglującego sternika w danej klasie w klasyfikacji indywidualnej oraz najliczniej i najlepiej żeglującego klubu w klasyfikacji zespołowej w cyklu regat zaliczanych do Płockiego Żeglarskiego Grand Prix.

 

Do cyklu regat punktowanych do PŻGP w latach 2017-2020 należą:

  1. Regaty o Puchar Prezesa PKN ORLEN S.A. – Płock;
  2. Regaty o Puchar Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa, Starosty Płockiego, Wójta Gminy Duninów – Duninów;
  3. Regaty o ,,Puchar Wrzosu’’ i Puchar Prezydenta Miasta Płocka – Płock;
  4. Regaty długodystansowe o Puchar Lata;
  5. Regaty o Puchar Burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

Regaty o Puchar Prezesa PKN ORLEN S.A.

16-VI-2018r.

Regaty Samorządowe w Nowym Duninowie

14-VII-2018r.

Długodystansowe Regaty

o Puchar Lata

24-VIII-2018r.

Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń Nad Wisłą 

25-VIII-2018r.

Regaty o Puchar Wrzosu i Prezydenta Miasta Płocka

1-IX-2018r.

Punktacja w Regatach należących do Płockiego Żeglarskiego Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2018

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.